CMS Ghost został zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić programistom i grafikom możliwość tworzenia własnych projektów w oparciu o platformę Ghost.

Tworzenie motywów

Szablony CMS Ghost wykorzystują język szablonów Handlebars. Dzięki oddzieleniu logiki JavaScript od HTML można w łatwy i szybki sposób tworzyć dynamiczne szablony, które następnie przesyłane są do przeglądarki jako statyczny HTML.

Ghost korzysta również z dodatkowej biblioteki o nazwie express-hbs, która dodaje kilka dodatkowych funkcji do Handlebars, takich jak layouts i partials.
Dokumentacja ta dostarcza narzędzi niezbędnych do stworzenia statycznego kodu HTML i CSS dla danego szablonu, przy użyciu wyrażeń Handlebars, gdy konieczne jest renderowanie dynamicznych danych.

Handlebars

Język szablonów Handlebars dostarcza możliwości efektywnego budowania szablonów semantycznych. Niniejsza dokumentacja daje Ci wiedzę potrzebną do rozpoczęcia tworzenia szablonów tematycznych dla Twoich publikacji. Ponadto, jeśli chcesz zapoznać się z oficjalnymi dokumentami Handlebars i dowiedzieć się więcej na temat podstawowych wyrażeń, skorzystaj z poniższych zasobów:

Instalacja CMS Ghost jest wyposażona w gotowe do użycia komendy Handlebars.

GScan

Walidacji motywu Ghost dokonuje się za pomocą narzędzia GScan.

GScan sprawdzi twój szablon pod kątem błędów, deprecjacji i problemów z kompatybilnością.

GScan można używać na kilka sposobów:

  • Na stronie GScan  możesz przetestować budowane przez siebie szablony i uzyskać pełny raport walidacji.
  • Przesłanie szablonu do panelu administratora Ghost spowoduje automatyczne sprawdzenie motywu przy użyciu gscan. Jeżeli zostaną wykryte błędy krytyczne,  gscan  nie pozwoli na aktywowanie szablonu.
  • gscan  może być również użyty poprzez komendę wiersza poleceń.

Wiersz poleceń

Aby korzystać z GScan w wierszu poleceń należy zainstalować pakiet  gscan npm:

# Instalacja pakietu npm
npm install -g gscan

# Użycie gscan na danym folderze
gscan /path/to/ghost/content/themes/casper

# Użycie gscan na archiwum zip
gscan -z /path/to/download/theme.zip

Co dalej?

To tyle tytułem wstępu. W kolejnym rozdziale poznasz strukturę motywów Ghost i dowiesz się niezbędnych rzeczy na temat package.json .

Aby uzyskać wsparcie społeczności  odnośnie budowania motywów możesz odwiedzić  forum.